NZOZ „SACHMET”  jest Zakładem  Opieki Zdrowotnej posiadającym bogate doświadczenie w dziedzinie ratownictwa medycznego. Dzieje się tak za sprawą wykwalifikowanego zespołu ludzi, stanowiącego serce firmy, który reprezentuje różnego rodzaju zawody medyczne. Dzięki takiemu  doborowi profesjonalistów jesteśmy w stanie zapewnić wysoki standard naszych usług.
NZOZ „SACHMET” wraz z Centrum Szkoleniowym „SACHMET” zajmują się m.in.: szkoleniami w zakresie pierwszej pomocy, medycznym zabezpieczeniem imprez  masowych, transportem chorych.

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych  (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 – Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej.) nakłada na organizatora obowiązek zapewnienia zabezpieczenia medycznego podczas imprezy. Z przyjemnością przejmiemy na siebie ten obowiązek i pomożemy Państwu przygotować odpowiednią ilość sił i środków, abyście  mogli zająć się programem.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, jako dostawca usług medycznych w obszarze zabezpieczania imprez, w tym imprez masowych. Impreza związana ze zgromadzeniem w jednym miejscu i czasie dużej grupy ludzi, to wspólnie skoordynowane przedsięwzięcie, które podejmowane jest przez organizatora imprezy oraz firmę medyczną zapewniającą odpowiednio dobrany i wyposażony zespół medyczny, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy. 

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem. Naszą kadrę stanowi  czynny zawodowo personel medyczny posiadający odpowiednie kwalifikacje zgodne z wymogami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz doświadczenie w zakresie postępowania w wypadkach mnogich i masowych. Liczbę ratowników oraz lekarzy i rodzaj zabezpieczenia każdorazowo dostosowujemy do potrzeb i wymagań naszych Klientów, biorąc pod uwagę wielkość wydarzenia. Zapewniamy obecność karetek wraz z zespołami w czasie trwania imprezy, jak również możliwość ewentualnego przetransportowania osób poszkodowanych do szpitala.

Odpowiedni rodzaj zabezpieczenia medycznego zostanie dobrany przez specjalistę ratownictwa medycznego, tak by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo na organizowanej przez Państwa imprezie.

Organizujemy swoją pracę na podstawie wcześniej ustalonego planu działań ratowniczych stworzonego w zależności od specyfiki wydarzenia.

 

Z uwagi na zakres odpowiedzialności ciążący na organizatorze, w szczególności za szkody osobowe rekomendujemy organizację obstaw medycznych także w przypadku mniejszych imprez, w odniesieniu, do których zabezpieczenie medyczne nie jest obowiązkiem ustawowym. Na zasadach komercyjnych zabezpieczamy m.in. eventy/pikniki firmowe, konferencje, targi, festyny, pikniki.

W zależności od rodzaju oraz wielkości wydarzenia proponujemy jedną lub wszystkie wymienione poniżej formy zabezpieczenia: 

·        gotowość karetek z pełną obsadą medyczną (lekarz, ratownik)

·        organizację punktu medycznego

·        patrole piesze 

 

Na życzenie klientów oferujemy również zabezpieczenie Straży Pożarnej

 

Oferujemy również możliwość dodatkowego uatrakcyjnienia organizowanych imprez poprzez organizację:

·        pokazów pierwszej pomocy (dla dzieci oraz dorosłych)

·        pokazów pierwszej pomocy w zakresie ratownictwa drogowego 

·        udostępniania ambulansu do wglądu dzieciom 

.        badania chętnych osób w zakresie mierzenia ciśnienia i poziomu cukru we krwi, pulsoksymetrii, badania EKG

 

W okresie naszej działalności zabezpieczyliśmy wiele imprez sportowych, kulturalnych, pikników, festynów, targów, wśród których można wymienić m.in.:

·        Juwenalia Politechniki Łódzkiej

·        Juwenalia Uniwersytetu Łódzkiego i Medycznego w Łodzi (wspólnie ze Studenckim Kołem Naukowym Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof)

·        Koncerty „Budki Suflera” i „Perfektu”

·        Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łodzi

·        Strefę Kibica w Manufakturze Łódzkiej podczas EURO 2012

·        Międzynarodowe Turnieje Tenisowe Seniorów w Łodzi

 

 

Podstawy prawne :
1. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej  (Dz.U. 2010 nr 121 poz.820)

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne  (Dz.U. 2010 nr 52 poz. 308)

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych (Dz.U. 2010 nr 54 poz. 329)

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U. 2010 nr 54 poz. 323)

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu wykonywania obowiązku osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego komendanta Policji w czasie trwania imprezy masowej (Dz.U. 2009 nr 125 poz. 1039)

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz.U. 2009 nr 135 poz. 1113)

8. Rezolucja Rady UE z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie zaktualizowanego podręcznika z zaleceniami w zakresie międzynarodowej współpracy policyjnej oraz w zakresie działań prewencyjnych i kontrolnych związanych z aktami przemocy i zakłóceniami porządku podczas międzynarodowych meczów piłki nożnej, które dotyczą przynajmniej jednego państwa członkowskiego


9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych Dz. U. Nr 273, poz. 2717

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej w Dz.U.12.34.181 z dnia 17 lutego 2012 r.

Nasza oferta transportu medycznego
należy do najtańszych w Łodzi!

Zamów transport medyczny:

Telefonicznie
DYSPOZYTOR:

532 846 666

42 230 97 55

 

lub przez Internet
tutaj

 

 

Szkolenia medyczne:

728 941 290

 

Szkolenia BHP i PPOŻ:

501 487 819

 

Zabezpieczenie medyczne imprez:

532 846 666
728 941 290

Znajdź nas na: